pijl

Klachtenregeling

In onze praktijk doen wij er alles aan om onze patiënten zo goed mogelijk te helpen en tevreden te stellen. Bent u toch niet tevreden over uw behandeling? Bespreek het allereerst met uw behandelend fysiotherapeut.

Op grond van de wet (Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg) moeten alle zorgaanbieders een klachtenregeling hebben, aangesloten zijn bij een geschilleninstantie en een onafhankelijke klachtenfunctionaris aanbieden.

Wij als fysiotherapiepraktijk zijn aangesloten bij Stichting Keurmerk Fysiotherapie die de klachtenregeling voor al haar aangesloten therapeuten behandeld.

Wat moet u doen bij een klacht:

  • De eerste stap die u met een klacht neemt, is het gesprek aangaan met de desbetreffende zorgverlener
  • Mochten u en de zorgverlener er niet uitkomen dan kunt u een klacht indienen via het klachtenformulier onderaan deze pagina (kan er een invulschema komen net zoals bij contact? Dus: Naam, adres, telefoonnummer, email adres en een omschrijving veld?)
  • Hierna zal de klacht door de maatschap behandeld worden
  • Mocht de klacht door de maatschap niet naar tevredenheid van u zijn opgelost, dan kunt u een klachtenformulier opsturen naar de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Stichting Keurmerk Fysiotherapie ➚


De klacht wordt binnen twee weken in behandeling genomen.