pijl

Uitstralende pijn

....?

Pijn die op een andere plaats gevoelt wordt dan de oorzaak. Er moet wel altijd nocicensoriek aanwezig zijn(dit bakent het verschil met bijvoorbeeld phantoom pijn af). Het is een interpretatie fout door verschil in innervatie dichtheid(convergentie-projectie principe). Die groter distaal is.

 

 • Vaak in hetzelfde sclerotoom – de fascia van de kenmusculatuur (volgens peter kunnen de spieren niet veel pijn projecteren. Dit is de fascie van de spier)
 • Referred pain van de discus gaat over 3 segmenten omdat hij door 3 geïnnerveerd wordt. Als discus l4 dan segmenten l3-4-5 de referred pain. Bilateraal vaak. Kan ook 1 kant overheersen. Dan puilt hij naar 1 kant of 1 kant meer schade aan de discus.
 • Discus kan op durale mouw drukken wat op den duur schade kan geven en pijn verder op kan geven. Pijn bil kan S1 durale mouw druk door discus. Trochanter is L5

Irritatie bij s1 triggered sclerotoom en dus ook gluteus maximus/hamstrings en die trekken aan het tuber os ischii en daar krijg je dus secundair periostprikkeling

Een deviatie van een bepaald niveau bij de observatie kan duiden op een beperking in l4-5 niet op l5-s1 want die zitten tussen het bekken gefixeerd.

 

Pijn vanuit facetgewrichten: plaatje

A B C D

Types of pain distribution patterns in lumbar zygapophyseal joint arthropathy. Type A shows the pain distribution in the paravertebral area localized or band-like extension; type B combines type A and leg pain in the posterior thigh and calf; type C combines type A and leg pain in the posterior thigh only; type D demonstrates the combination of type A and leg pain confined to calf; type E, not depicted here, is the undetermined type, which does not belong to the above types.A B C D

Types of pain distribution patterns in sacroiliac joint arthropathy. Type A has pain distribution in the lower back, gluteal region, and

lateral aspect of the thigh; Type B is similar to type A but with the addition of groin pain; Type C has pain in the lower back and posterior

aspects of the gluteal region; Type D combines type C and groin pain; Type E, not depicted here, indicates the undetermined pattern.

UIT:JUNG 2007Pijn vanuit discus: multi segmentaal (3)

Pijn vanuit sclerotomen: plaatje

 • Referred pain gevoeld in de spierfascie (sclerotoom) vanuit durale mouwen (blz 188 diagnostiek Aad van der El, blz 34 segmentale verschijnselen B. van Cranenburgh):
  • L1: 
  • L2: crista iliaca, mediale craniale gedeelte femur
  • L3: ventro-craniale rand ilium, ramus ossis pubis superior, ventrale femur vanaf collum femoris, patella en mediale tibia condyl.
  • L4: middelste deel van de binnenvlakte van het os ilium, collum femoris, ramus ossis pubis inferior, medio-ventrale zijde tibia (en mediale zijde talus, calcaneus, naviculare en cuneiformea I).
  • L5: trochanter major, (corpus ischii, tuber ischiadicum (binneste deel), latero-ventrale zijde tibia, bovenste 2/3 deel fibula en ventrale zijde talus, calcaneus, naviculare, 1ste straal, dip en pip).
  • S1: tuber ischiadicum (onderste mediale ¼ bilkwadrant), medio-ventrale zijde ilium, (caudale 1/3 deel fibula, cuboïd, cuneiforma II en III).
  • S2: 2de, 3de, 4de, en 5de straal.